O společnosti

Oznámení o změně formy akcíí

Vážení akcionáři,

tímto oznamujeme, že v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti INTER ZNOJEMIA Group, a.s., IČ 269 10 420, se sídlem Znojmo, Kovářská 309/10, PSČ 669 02, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3933 (dále již jen „společnost“) ze dne 13. 10. 2021, o změně formy akcií společnosti z formy zaknihovaných na listinné.

Po zrušení evidence zaknihovaných akcií bude neprodleně uveřejněno zákonem stanoveným způsobem, mj. na internetových stránkách společnosti, konkrétní datum, od kterého bude možné listinné akcie vyzvednout.

Představenstvo společnosti

Valné hromady

Stanovy společnosti

Výroční zprávy

Účetní uzávěrky

Print Friendly, PDF & Email